<

Beeldend woordenboek/dictionary

Nederlands: falsetstem
English: falsetto voice
Deutsch: Falsetstimme
Français: *voix de fausset
Español: voz de cabeza
vertalen, translate, übersetzen, traduire, traducir