Beeldend woordenboek

Nederlands: propellervliegtuig
English: propeller airplaine
Deutsch: Propellerflugzeug
Français: avion à hélice
Español: avión de hélice
vertalen, translate, übersetzen, traduire, traducir